top of page

Bordspelbespreking: Freedom: The Underground Railroad

We schrijven de vooravond van de negentiende eeuw, ongeveer 14 jaar nadat het Continentaal Congres de Onafhankelijkheidsverklaring heeft uitgevaardigd. Daarin wordt gestipuleerd dat de 13 Amerikaanse kolonies zichzelf als aparte entiteiten zien die geen deel (meer) uitmaken van het Britse Rijk. Ondanks het feit dat de Onafhankelijkheidsverklaring duidelijk stelt dat alle mensen gelijk zijn geschapen, tiert de slavernij in zowat elke staat nog steeds welig, ondanks bedenkingen van steeds meer Europese en Amerikanse politici, filosofen en religieuze leiders. Doorheen de laatste decennia hebben onder andere Thomas Jefferson en Benjamin Franklin gepleit voor een geleidelijke afschaffing van de slavernij en sinds 1800 gebruiken degenen die het hele systeem het liefst afgeschaft zouden zien een drietal tactieken: zich openbaar uitspreken tegen slavernij, legale bijstand leveren aan slaven die zijn ontsnapt en aan vrije zwarten die zijn ontvoerd, en steun bieden aan vrije zwarte gemeenschap (zowel op economisch gebied als wat onderwijs betreft)…


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page