top of page

De huidige discussie over onderwijs in België

Over onderwijsexpert Dirk Van Damme en het opiniestuk van collega Jeroen Bossaert


Er is veel onderzoek gedaan naar het onderwijs van kinderen die de taal nog niet machtig zijn en de effecten van het plaatsen van deze kinderen in dezelfde klas als kinderen die de moedertaal spreken. Het wetenschappelijke bewijs ondersteunt over het algemeen de inclusie van deze kinderen in dezelfde klas, ook wel bekend als inclusief onderwijs. Ik zal enkele belangrijke bevindingen en studies met betrekking tot dit onderwerp noemen.Onderzoek ter ondersteuning van inclusief onderwijs:


Een meta-analyse uit 2017, gepubliceerd in het tijdschrift Review of Educational Research, analyseerde 27 studies en concludeerde dat inclusief onderwijs positieve effecten heeft op zowel academische als sociale uitkomsten voor kinderen die de taal nog niet machtig zijn. (Bron: Zhu & Leung, 2017)


Een onderzoek uit 2019, gepubliceerd in het tijdschrift Child Development, vergeleek de academische prestaties van taalarme leerlingen in inclusieve klassen met die in aparte klassen. De resultaten toonden aan dat kinderen in inclusieve klassen vergelijkbare of betere academische vooruitgang boekten dan kinderen in aparte klassen. (Bron: Dunn et al., 2019)


Onderzoek ter ondersteuning van aparte klassen:


Hoewel het bewijs overwegend in het voordeel van inclusief onderwijs is, zijn er enkele studies die suggereren dat aparte klassen mogelijk voordelen kunnen hebben in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, een onderzoek uit 2020 in het tijdschrift Journal of Educational Psychology vond dat kinderen die de taal nog niet machtig waren, betere taalvaardigheden ontwikkelden wanneer ze werden geplaatst in aparte klassen met intensieve taalondersteuning. (Bron: Kiuru et al., 2020)


Het is belangrijk op te merken dat er verschillende benaderingen en modellen van inclusief onderwijs zijn, en dat het succes afhangt van verschillende factoren, waaronder de beschikbaarheid van ondersteuning voor taalverwerving, de kwaliteit van het onderwijs en de specifieke behoeften van de individuele kinderen.Mijn opinie


In conclusie, hoewel er enige variatie en nuance is in het onderzoek, ondersteunt het overgrote deel van het wetenschappelijk bewijs de inclusie van kinderen die de taal nog niet machtig zijn in DEZELFDE klas als kinderen die de moedertaal spreken. Het bevordert niet alleen hun academische ontwikkeling, maar ook hun sociale integratie.


Jeroen Bossaert mag gerust een opiniestuk schrijven, maar dat is tendentieus en wordt nu aangegrepen door de lezers van Het Laatste Nieuws (waarvan de overgrote meerderheid rechts is) om hun eigen racistische idealen mee te staven. Dat had Jeroen moeten weten (of misschien WEET hij het wel heel goed) en zijn opiniestuk had tenminste wat genuanceerder mogen zijn. Nu is het alweer koren op de molen van anderen en zullen we zien dat, moesten aparte klasjes worden doorgevoerd, het probleem van het zwakkere onderwijs niet automatisch weg zal gaan. Het is weer 'alles op de migranten' steken. Niemand ontkent dat het beter kan en een apart taalklasje is zeker te overwegen als de kinderen verder bij elkaar mogen zitten, maar dit soort artikels helpen een intelligenter en minder populistisch discours allerminst.


Misschien kunnen we allemaal tenminste eens een reactie achterlaten op dit artikel in HLN, zodat de commentaren niet eenzijdig racistisch, onwetend, en/of rechts blijven.


Dirk Vandereyken

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page