top of page

Blu-raybespreking: The Guillotines

Voor wie niet zo vertrouwd is met het China van de achttiende eeuw, hier even een korte geschiedenisles: we zitten in de Qingdynastie, de laatste keizerlijke periode, die uiteindelijk nog tot 1912 zou duren. De Qingdynastie werd echter niet gevormd door de Han, de grootste bevolkingsgroep van de natie, maar door de Jurchen, die handig gebruik hadden gemaakt van de problemen die zich hadden voorgedaan met de Mingheersers en een sterke alliantie hadden gesmeed met de Mongolen. The Guillotines begint omstreeks 1740, nadat prins Bao de teugels als Qianglongkeizer zo’n 5 jaar geleden heeft overgenomen van de Yongzhengkeizer, die erin was geslaagd om de corruptie binnen zijn eigen bureaucratie grotendeels een halt toe te roepen. Qianglong was een uitstekende generaal en een vermaarde cultuurliefhebber, die er echter niet voor terugdeinsde om literatuur waar hij niet akkoord mee was te laten vernietigen. Niet onlogisch, dus, dat hij het moordeskader dat door zijn voorganger in het leven werd geroepen ook om allerlei minder mooie doeleinden inzet.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page