Miniatuurbespreking: Achtung! Cthulhu Cold Ones

Cold Ones zien er vaag uit als bleke mensen wier huid bedekt is met ijs. Overal steken harde, messcherpe stukjes ijs echter uit hun lichaam, waardoor ze er niet alleen vervaarlijk uitzien, maar ook heel dodelijk zijn. Aanvankelijk lijken ze haast geesten te zijn en Cold Ones kunnen we degelijk door de nauwste openingen slippen, maar ze zijn wel degelijk materieel en kunnen met het doodste gemak vlees van beenderen scheiden. Ze zijn overigens eigen aan de Achtung! Cthulhu-setting.

Cold-One.jpg
Featured Posts
Recent Posts