top of page

Rollenspelbespreking: Solar Echoes

Alle intelligente rassen die voorlopig gekend zijn ontwikkelden apart van elkaar, zonder kennis van het feit dat andere wezens zich lichtjaren verder aan het ontwikkelen waren. Hoe elk van hen de technologie ontwikkelde om interstellaire afstanden te kunnen overbruggen, varieert sterk, maar een mysterie blijft: hoewel ze elk een geschiedenis kenden van vele millennia, wisten de verschillende rassen binnen een tijdsspanne van slecht een paar honderd jaar allemaal ‘FTL’-technologie (‘Faster Than Light’-technologie) te ontwikkelen. Meer dan duizend jaar later zouden de eersten onder hen elkaar ontmoeten.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page