top of page

Rollenspelbespreking: Fragged Empire

Rollenspel

Uitgever: Modiphius Entertainment / Design Ministries

Hardcover / 383 blz. / 2017

Auteurs: Wade Dyer e.a.


Het is 10.000 jaar geleden dat de mensheid elektronische ‘singulariteit’ bereikte – een punt van exponentiële technologische vooruitgang. Aanvankelijk leek het een zegen, want die evolutie leidde al snel tot een gebeurtenis die ‘The Reality Fracture’ wordt genoemd, een breuk in de realiteit die ‘Ley Lines’ in de ruimte heeft gecreëerd. Die leylijnen kunnen in kaart gebracht worden en laten ruimteschepen toe om een aantal natuurwetten te breken, waardoor ze in staat zijn om sneller te reizen dan het licht zonder massatoename of tijddilatatie. Het heeft ervoor gezorgd dat de mens zich kon verspreiden doorheen de Melkweg – en mogelijk nog verder. Er was echter een gevolg dat niemand op voorhand had kunnen voorspellen: omdat de mensheid niets meer te wensen had en er geen conflicten meer waren, stopte ze met te leren, te groeien en te evolueren. De genetische erosie en het verlies van biologische diversiteit die daarop volgden, leidden ertoe dat de mens niet meer in staat was om de ziekten en geboortedefecten die na een tijdje de kop opdoken te bevechten. Miljarden vrouwen, mannen en kinderen stierven en uit pure wanhoop werden de Archons in het leven geroepen.


Klik op de afbeelding hierboven om het langere en volledige artikel te downloaden in pdf-formaat


De Archons waren echter niet van plan om in de voetsporen van hun makers te creëren. Ze wilden een andere richting uit en begonnen het rijk dat ze hadden geërfd te bevolken met hun eigen genetische creaties. Hun uiteindelijke bedoeling? Een perfect ras scheppen dat de X’ion zou heten. Voor vele van de honderden soorten die ze het bestaan in riepen, waren ze slechte ouders, maar na drieduizend jaar was het dan eindelijk zover: de Archons dachten dat ze eindelijk levende organismen hadden ontworpen die de naam X’ion waardig waren… maar nog voor ze hun eigen wereld hadden gekregen, besloten de Archons dat ze te voorbarig waren geweest. De twaalf X’ion die reeds gemaakt waren, kwamen in opstand tegen de beslissing van hun makers om hun naam te ontnemen en er volgde een bloederig gevecht waarin ze eigenlijk geen kans hadden tegen de Archons en de versterkingen waar hun ontwerpers beroep op konden doen. Slechts een X’ion wist te ontsnappen. De Archons zetten een achtervolging in die vijf jaar zou duren voor ze hun pogingen uiteindelijk staakten.


In de jaren daarop geraakten de Archons verdeeld over de te volgen koers. Sommigen waren de mening toegedaan dat ze proeven nodig hadden om hun genetische puurheid te bewijzen, terwijl anderen de experimenten wilden stoppen. Een periode vol onrust volgde… tot de ene X’ion terugkeerde.


X’ion was niet alleen. Hij bracht een ras genetisch gemanipuleerde krijgers met zich mee: de Nephilim. Hun schepen brachten nucleaire, chemische en biologische vernietiging. Hele werelden werden platgebombardeerd en eenmaal de laatste Archon gedood was, vertrok X’ion weer, zonder zijn ‘kinderen’ met zich mee te nemen.


We zijn nu honderd jaar later. Vier rassen hebben de Grote Oorlog overleefd en zijn recentelijk terug begonnen met de ruimte in te gaan: de kapitalistische Corporation, een ras dat door de Archons als inferieur werd beschouwd en zich nu probeert te bewijzen tegenover alle anderen; de optimistische Kaltorans, die de herinneringen van hun voorouders erven, inclusief de verschrikkelijke dingen die ze hebben gedaan om te overleven na de oorlog; de fysiek imposante Legion, die tijdens de Grote Oorlog nog snel zijn ontworpen door de Archons in een poging om het tij alsnog te keren; en de eclectische Nephilim, die achtergelaten zijn door X’ion en nu naar genetische perfectie blijven streven…

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page