top of page

Rollenspelbespreking: Faith - Core Book 2.0

Rollenspel

Uitgever: Burning Games

Hardcover / 2017

Auteurs: Carlos Gómez Quintana, Helio de Grado Fernandez, J.C. Álvarez, Jon Egia, Mauricio Gómez Alonso

Enkele honderden jaren in de toekomst. Het is niet zo lang geleden dat de mensheid opnieuw in tribalisme stortte en dat gekken, krijsheren en profeten opnieuw aan de macht waren… tot de Corvo landden. Dat buitenaardse ras van handelaars zag al snel in dat de mensen gemakkelijk konden overtuigd worden om wapens en andere technologie te kopen… in ruil voor woekercontracten, economische uitbuiting en dubieuze financiële contracten. De krijgsheren waren gemakkelijk te overtuigen, maar de Corvo beseften ook dat hun vijanden, de Iz’kal, die ideologisch haast hun antipoden zijn, ook beroep zou kunnen doen op de bewoners van de aarde én dat een te groot aantal aardbewoners op termijn een probleem zou kunnen vormen voor hen. Hun oplossing? Massale sterilisatie van alle mensen in hun dienst.


Klik op de afbeelding om de volledige recensie te downloaden in pdf-formaat
De Corvo en de Iz’kal – ooit zelf slaven van de nu uitgestorven Korian en krijgsbroeders van de gewelddadige, maar eerbare Raag – zijn in een haast constante koude oorlog verwikkeld. Beide rassen nemen aan dat een directe confrontatie te riskant is, maar wedijveren met elkaar om grondstoffen, economische belangen en de kolonies die zich aan de uitgangen van het Labyrinth (het netwerk van Einstein-Rosenbruggen dat locaties binnen het gekende universum met elkaar verbindt) bevinden. De onderlinge strijd vindt plaats middels spionnen en dubbelspionnen, missionarissen en inquisiteurs. Dat laatste is vooral mogelijk doordat de vier buitenaardse rassen waarover sprake is beseffen dat de goden echt zijn. Wie voldoende gelooft in hen, is in staat om ongelooflijke dingen te doen, maar de goden zelf – of ze nu eigenlijk echt metafysische wezens, psychische entiteiten of een andere levensvorm zijn, laten we in het midden – zijn niet al te betrouwbaar en gebruiken zowel de Corvo als de Iz’kal, de Raag en de mensen om hun eigen plannen te zien rijpen.


De Iz’kal en de Corvo hebben er recentelijk echter een gemeenschappelijke vijand bij gekregen: de Ravager, een ras dat de genetische kenmerken van andere soorten absorbeert en reproduceert. Voor dat gebeurt, zien de Ravager er uit als monsters zonder duidelijke kenmerken, maar na assimilatie kunnen ze allerlei verschillende vormen aannemen. Het is de grootste dreiging die er ooit is geweest, waardoor er een ongemakkelijke Coalition is ontstaan tussen de Iz’kal, de Corvo en hun bondgenoten.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page